Plan Einstein Haydn

Locatie

Plan Einstein biedt onder andere een ontmoetingsruimte, zit- en werkplekken en leslokalen. De organisaties Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en Welkom in Utrecht houden er kantoor. Het gebouw ligt aan een binnenplein en is bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan.

Plan Einstein
Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht

info@plan-einstein.nl

De Plan Einstein aanpak is een initiatief van de gemeente Utrecht dat in 2016 is ontwikkeld en gestart met de Social Impact Factory, Socius, Utrecht Center for International Entrepreneurship (onderdeel van Universiteit Utrecht), Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en de Volksuniversiteit Utrecht en met het COA als belangrijke stakeholder. De Universiteiten van Oxford en Roehampton onderzoeken de impact en de resultaten van het project op de wijk en de stad.

Daarnaast leveren veel wijk- en buurtorganisaties een bijdrage. Vrijwilligersorganisaties waarmee de gemeente binnen Plan Einstein (indirect) samenwerkt zijn onder andere Welkom in Utrecht , New Dutch Connections, New Neighbours en de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

Het samen leven, samen leren en samen werken van vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben maar vanaf dag 1 bezig zijn met hun toekomst, maakt Plan Einstein vernieuwend.

Integratie in Utrecht: vanaf dag 1

Voor Utrecht is het uitgangspunt een ‘inclusieve stad’: een stad voor en met iedereen. Het aanbod is er niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor buurtgenoten die in een vergelijkbare situatie verkeren of dezelfde behoeften hebben. Onderdeel van de vernieuwende aanpak is ook dat Utrecht zich er sterk voor maakt dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in de stad worden opgevangen zoveel mogelijk in de stad of regio blijven. Hierdoor bouwen ze sneller een eigen netwerk op, wat hun integratie bevordert.

De cursussen die ze op Plan Einstein kunnen volgen en het netwerk dat ze opbouwen, kan de kansen van vluchtelingen en wijkbewoners op een betere toekomst vergroten, ongeacht hun status en ongeacht waar die toekomst ligt.

Voorbeeld voor Europa

De Europese Commissie vindt de Utrechtse aanpak van samen leren, samen leven en integratie vanaf dag 1 een voorbeeld voor andere steden in Europa. Daarom is Plan Einstein als pilot aangewezen en krijgt Utrecht subsidie vanuit het Urban Innovative Actions programma gedurende de periode 2017-2019 voor onder meer het realiseren van alle (gezamenlijke) activiteiten en cursussen voor vluchtelingen en buurtbewoners binnen Plan Einstein. Daaronder valt ook het onderzoek naar de vernieuwende aanpak van samen leven, samen leren en de overdracht van de methode, zodat ook andere steden in Europa van Plan Einstein kunnen leren.

Hier leest u meer over Urban Innovative Actions. Gemeenten met vragen kunnen mailen met Vluchtelingenvragen@utrecht.nl.