Vijfde taalcafé gestart bij Utrechtse Noodopvang

In samenwerking met WelnU is er een nieuw taalcafé gestart voor mensen die wonen in de noodopvang in het Star Lodge Hotels. In tegenstelling tot de andere vier taalcafés is dit buiten de opvang zelf: in de gezellige aula van Basisschool De Wissel. Voor alle taalcafés geldt dat de mensen die elkaar er leren kennen, elkaar vaak ook buiten de lessen om zien. 

Voor de bewoners in deze opvang is er een flink activiteitenaanbod. Naast de taalcafés kunnen mensen sporten (denk aan voetbal, frisbee en sinds kort ook aikido), er zijn diverse kinderactiviteiten, er is muziek – zowel met peuters als met volwassenen – en de activiteitenruimte wordt samen met bewoners huiselijker gemaakt. Bewoners kunnen meedoen aan Engelse les, aan het programma Build Your Own Future, aan een trainingsprogramma van New Dutch Connections en aan MindFit. Omdat de bewoners veel behoefte aan het leren van de Nederlandse taal hadden, heeft Welkom in Utrecht nu in totaal vijf taalcafés waarin wijkbewoners informeel Nederlandse les geven. Het vijfde taalcafé is opgezet in samenwerking met WelnU.

In deze taalcafés ontmoeten zo’n negentig mensen elkaar. Veel wijkbewoners en vluchtelingen zien elkaar daarbuiten ook. Ze eten samen, tuinieren, wandelen, doen samen iets met de kinderen. Ze hebben ook vaak zelf contact met elkaar in verband met de lessen: Als iemand verhinderd is, laat diegene dat de ander zelf weten. Alle deze persoonlijke contacten zijn heel waardevol.

Fijn aan het nieuwe taalcafé is, dat dit echt buiten de opvang is. Daardoor kunnen hier ook vluchtelingen van buiten de opvang gebruik van maken. Zo krijgt een Eritrese man die al vrij aardig Nederlands spreekt er de nodige hulp bij het schrijven. Een ander voordeel is dat de aula van De Wissel een echt gezellige plek is – heel anders dan de cabins van de noodopvang waar de andere taalcafés zijn. Zo is deelname aan dit taalcafé meteen ook een soort uitje. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief