Together to a clean new world

“Nederland is enorm bezig met het milieu, maar voor veel nieuwkomers is het een totaal nieuw onderwerp. Het is belangrijk dat ze op een laagdrempelige manier leren hoe je in Nederland met onze omgeving omgaat. En dan gaat het echt om hele praktische dingen zoals bijvoorbeeld afval scheiden en het gebruik van plastic.”

Dit zegt Adel Regal, die in Egypte 15 jaar werkzaam was als professor op dit gebied. Hij gaf in februari dit jaar bij Plan Einstein de cursus “Together to a clean new world” over klimaatverandering en je eigen invloed op het milieu. Deelnemers aan de cursus waren bewoners van azc (asielzoekerscentrum) Utrecht en andere belangstellenden.

Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering werden uitgebreid besproken. Menselijk handelen is een belangrijke oorzaak. Ook als individu kan je een verschil maken. Besproken werd wat je zelf kunt doen om schade te beperken. Een huiswerkopdracht was: bedenk wat je zelf kunt doen en wat een verbetering voor het klimaat oplevert. Een andere opdracht: probeer 24 uur geen plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Het was winter en de verwarming in het leslokaal stond aan.
Een deelnemer bedacht dat de warmte van een radiator efficiënter kan worden benut. Een groot deel van de afgegeven warmte gaat verloren via de buitenmuren. Isolatie kan dit effect tegengaan.

Dit idee werd voorgelegd aan de verhuurder van onze zolder, PKN, en deze gaf aan de materiaalkosten wel te willen vergoeden.

En zo kwam de groep cursisten onlangs samen om alle radiatoren aan de achterkant van folie te voorzien. Het was even puzzelen, maar al gauw kregen we de slag te pakken en na een paar uur waren 14 radiatoren op de zolder van Plan Einstein voorzien van een folielaag.

Door deze gezamenlijke actie werd Together for a clean new World een realiteit..

Schrijf je in voor de nieuwsbrief