Plan Einstein concept uitgebreid naar Utrecht-Overvecht

In de Utrechtse wijk Overvecht gaan gemeente en COA maximaal 300 opvangplekken voor asielzoekers inrichten volgens het Plan Einstein concept. Ook worden er 30 - 60 jongeren gehuisvest die zich willen inzetten voor vluchtelingen en voor de wijk. Het gaat om een tijdelijk woonproject van tenminste drie jaar.

Woonunits
De nieuwe locatie gaat vermoedelijk open in oktober dit jaar. Het huidige pand aan de Pahud de Mortangesdreef 41 is in slechte staat en wordt gesloopt. Daarna zal het COA daar tijdelijke woonunits plaatsen.

Activiteiten voor de buurt
Op de Pahud de Mortangesdreef 61 komt een ontmoetingsruimte van Plan Einstein. Dit pand is al klaar en hoeft niet verbouwd te worden. Het plan is om de Plan Einstein activiteiten voor de buurt daar al op te starten vóór de komst van de asielzoekers. Hiervoor voert de gemeente al verkennende gesprekken met organisaties in de wijk. De kernpartners van Plan Einstein zullen binnenkort bij elkaar komen voor de startbijeenkomst Plan Einstein Pahud.