Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de laatste Persconferentie zijn de coronamaatregelen om het virus tegen te gaan aangepast.

Voor Plan Einstein betekent dit dat (op de trappen, in de gang en op plaatsen waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden) een mondneusmasker gedragen zal moeten worden.

Ook blijft de afstandsregel van 1,5 meter gehandhaafd.

De basisregels (thuis blijven en testen bij klachten, handen wassen, geen handen schudden, ventileren etc.) gelden ook nog steeds.

De flexwerkplekken van Plan Einstein kunnen open blijven omdat daar goed op 1,5 m van anderen gewerkt kan werken. Als het te vol wordt, vragen we mensen om op een ander moment terug te komen.

Vragen? Neem contact op via planeinstein@vluchtelingenwerk.nl


Corona
The measures to combat the coronavirus will be maintained as long as the 1,5 meters can not be held. For Plan Einstein this means that a mouth mask will have to be worn again (on the stairs, in the hallway and in places where the 1.5 meters cannot be maintained). The distance rule of 1.5 meters still stands. The basic rules (stay at home and test in case of complaints, wash hands, do not shake hands, ventilate, etc.) also still apply. Plan Einstein's flexible workplaces can remain open because it is possible to work there at a distance of 1.5 m from others. If it gets too full, we ask people to come back at another time. Questions? Contact us at planeinstein@vluchtelingenwerk.nl