1 jaar Star Lodge!

Iets langer dan een jaar geleden werd het Star Lodge Hotel omgebouwd tot noodopvanglocatie voor vluchtelingen. Een tijdelijk AZC voor zo’n 300 mensen. In het begin was er vanwege Corona niet veel anders te doen dan wandelen in de omgeving. Gelukkig verzamelde zich al gauw een enthousiaste groep wijkbewoners die een wandelgroepje wel zagen zitten, en ook werden er maatjeskoppels gevormd. Hieruit zijn onze taalcafés ontstaan, waar ondertussen meer dan 60 koppels wekelijks Nederlands oefenen! Maar daarnaast is er nog veel meer gebeurd op het Star Lodge dit jaar: er is gekookt, gesport, muziek gemaakt, geknutseld, we zijn naar het strand bij Scheveningen geweest en naar de schaatsbaan, er werden knuffels gedoneerd en we mochten onze Welkom in Utrecht Huiskamer inrichten. Zonder de hulp van onze vrijwilligers en partners hadden we dit niet kunnen doen. Grote dank aan iedereen die heeft bijgedragen en wie weet wat er de komende tijd nog gaat komen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief